Πολλές φόρες θα έχετε ακούσει την λέξη TICHU και ειδικά οι φοιτητές. Είναι πλέον ένα από τα πιο διαδεδομένα παιχνίδια με χαρτιά όχι μονό στην χώρα μας βέβαια αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργήθηκε το 1991 από τον Urs Hostettler και εκδίδεται από την γερμανική εταιρία Fata Morgana. Tο παιχνίδι παίζεται πολλά χρόνια σε διάφορες παραλλαγές στην Κίνα. Είναι ένας συνδυασμός από κουμκαν, πόκερ και μπριτζ. Στην Κίνα έχει απαγορευτεί λόγο του μεγάλου εθισμού!!!

Παίζεται πάντα με δύο ομάδες, και στόχος είναι η κάθε ομάδα να μαζέψει περισσότερους πόντους παίζοντας στρατηγικά. Το πιο συνηθισμένο όριο που πρέπει να φτάσει μια ομάδα για να κερδίσει το παιχνίδι είναι 1000. Οι παίκτες (4 για το απλό Τίτσου) κάνουν 2 ομάδες και κάθονται έτσι ώστε κάθε παίκτης να είναι ανάμεσα στους δύο αντιπάλους και απέναντι από τον συμπαίκτη του. Παραδοσιακά, η κίνηση του παιχνιδιού γίνεται ανάποδα από τη φορά του ρολογιού, δηλαδή προς τα δεξιά. Το παιχνίδι παίζεται με ειδική τράπουλα 56 φύλλων. Επιπρόσθετα των κλασσικών 52 φύλλων (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Βαλές, Ντάμα, Ρήγας, Άσσος), υπάρχουν 4 ακόμα ειδικές κάρτες (Μαγιόνγκ, Σκυλιά, Φοίνικας και Δράκος). Οι «φυλές» των χαρτιών στο Τίτσου είναι Σμαράγδια, Σπαθιά, Παγόδες και Άστρα.

Τα φύλλα μοιράζονται πάντα ανά ένα σε κάθε παίκτη, ξεκινώντας από αυτόν που βρίσκεται στα δεξιά της «μάνας» (εναλλακτικά, η τράπουλα μπαίνει στο κέντρο και τραβούν όλοι από ένα φύλλο). Αρχικά, όλοι οι παίκτες παίρνουν 8. Όταν δουν όλοι και τα 8 φύλλα που έχουν πάρει, τότε κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να βάλει ένα στοίχημα που ονομάζεται «Γκραν Τίτσου». Αυτό σημαίνει ότι πιστεύει, ότι θα καταφέρει να μείνει χωρίς φύλλα πριν από όλους τους άλλους παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του συμπαίκτη του. Αφού έχουν αποφασίσει όλοι αν θα πουν ή όχι «Γκραν Τίτσου», τότε συνεχίζεται το μοίρασμα μέχρι να έχουν όλοι 14 φύλλα (και η τράπουλα να τελειώσει). Κανένας παίκτης δεν μπορεί να πει πλέον «Γκραν Τίτσου», ούτε να ακυρώσει αν έχει ήδη πει. Αφού μοιραστούν τα υπόλοιπα χαρτιά, ξεκινάει η φάση του «Τίτσου». Σε αυτή τη στιγμή, και μέχρι να παίξει το πρώτο του φύλλο, ο κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να πει «Τίτσου». Είναι ακριβώς το ίδιο στοίχημα με το «Γκραν Τίτσου», δηλαδή ο παίκτης που το βάζει πιστεύει ότι θα βγει πριν από όλους τους υπόλοιπους. Η κύρια διαφορά των δύο στοιχημάτων είναι οι πόντοι που συνεπάγονται, και τα χαρτιά που έχει δει ο παίκτης.tichu

Αφού μοιραστούν όλα τα φύλλα, και άσχετα αν έχει ειπωθεί «Γκραν Τίτσου» ή «Τίτσου», ο κάθε παίκτης ξεχωρίζει 3 χαρτιά από το χέρι του για να δώσει στους άλλους παίκτες. Τα φύλλα αυτά ονομάζονται «ανταλλαγές» και δίδονται ανάποδα στους παίκτες. Οι παίκτες δεν έχουν το δικαίωμα να δουν τα φύλλα που τους δόθηκαν μέχρι να μοιράσουν όλοι οι παίκτες τις ανταλλαγές τους. Η πιο συνηθισμένη τακτική είναι να δίνονται στους αντιπάλους όσο πιο χαμηλά φύλλα γίνεται, ενώ στο συμπαίκτη όσο πιο ψηλό. Μέχρι να τελειώσουν όλες οι ανταλλαγές όλοι οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ανταλλαγές που έδωσαν αν το επιθυμούν. Άπαξ και ανασηκωθεί έστω και ένα φύλλο από τις ανταλλαγές, δεν γίνεται καμία αλλαγή.

Αφού σηκώσουν όλοι οι παίκτες τις ανταλλαγές που τους δόθηκαν, ξεκινάει το παιχνίδι. Πρώτος ξεκινάει ο παίκτης που έχει την κάρτα Μαγιόνγκ. Μπορεί είτε να παίξει την κάρτα μόνη της, είτε σε κέντα. Οι υπόλοιποι παίκτες μπορούν να παίξουν ή να πουν πάσο. Αν παίξουν, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τον συνδυασμό και να ρίξουν ένα χέρι που έχει υψηλότερη και όχι ίδια ή χαμηλότερη αξία από το φύλλο που βρίσκεται ήδη κάτω. Εξαίρεση αποτελούν οι Βόμβες. Εάν όλοι οι παίκτες μετά τον τελευταίο που έπαιξε πουν πάσο, ο παίκτης αυτός μαζεύει την μπάζα και ανοίγει αυτός τον επόμενο γύρο, με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλει.

Τα ειδικά φύλλα είναι 4 και απαιτούν ειδική τράπουλα ή διαμόρφωση της κλασσικής, με την προσθήκη 4 φύλλων με σημειωμένα τα ονόματα.

• Το Μαγιόνγκ έχει αξία 1 και αποτελεί την κάρτα που δίνει το δικαίωμα στον παίκτη που την έχει να παίξει πρώτος. Μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε φύλλο επιθυμεί από το 2 έως τον Άσσο, και ο επόμενος παίκτης που το έχει είναι υποχρεωμένος να το ρίξει, ακολουθώντας βέβαια τον συνδυασμό που παίχτηκε. Εάν το φύλλο που ζητήθηκε είναι μέλος μίας βόμβας του επόμενου παίκτη, ακόμα και αν δεν μπορεί να ρίξει τον συνδυασμό που ακολουθήθηκε, είναι υποχρεωμένος να ρίξει τη βόμβα. Η ευχή του Μαγιόνγκ παραμένει ενεργή μέχρι να καλυφθεί.

• Τα Σκυλιά έtichuχουν ανύπαρκτη αξία και παίζονται μόνο αν ο παίκτης που τα έχει παίζει πρώτος στο γύρο. Με τα Σκυλιά, ο γύρος κλείνει και ο παίκτης δίνει πάσα στο συμπαίκτη του να παίξει πρώτος. Αν ο σ
υμπαίκτης του έχει βγει, τότε παίζει ο επόμενος αντίπαλος. Αν έχει βγει και αυτός, τότε ξαναπαίζει ο παίκτης που τα έριξε. Τα Σκυλιά είναι η μόνη κάρτα που δεν χτυπιέται από βόμβα.

O Φοίνικας έχει αξία Χ και λειτουργεί σαν μπαλαντέρ ή σαν +0.5 στην αξία της τελευταίας κάρτας που παίχτηκε αν πρόκειται για μονοφυλλία. Η αξία του Φοίνικα καθορίζεται από τον συνδυασμό στον οποίο παίχτηκε και λειτουργεί σαν οποιοδήποτε φύλλο. Ο Φοίνικας δηλαδή μπορεί να σχηματίσει οποιοδήποτε συνδυασμό από τον οποίο λείπει ένα φύλλο. Ο Φοίνικας σε μονοφυλλία είναι πιο δυνατός πάνω στον Άσσο, αφού χτυπιέται μόνο από Δράκο (βλέπε παρακάτω) και βόμβα. Ο Φοίνικας δεν μπορεί να κάνει ζευγάρι με Μαγιόνγκ ή Δράκο. Ο Φοίνικας δεν μπορεί να φτιάξει βόμβα. Επίσης, ο φοίνικας δεν ικανοποιεί την ευχή του μαγιόνγκ, ακόμα και εάν παίρνει την αξία του φύλλου που ζητήθηκε.

• Ο Δράκος έχει αξία Χ και είναι η πιο δυνατή κάρτα μόνο σε μονοφυλλία. Χτυπάει οποιοδήποτε μονό φύλλο και μπορεί να χτυπηθεί μόνο από βόμβα. Ωστόσο, έχει ποινή, η οποία εφαρμόζεται αν δεν παιχτεί βόμβα. Εάν ο παίκτης κερδίσει τη μπάζα με το Δράκο, είναι υποχρεωμένος να δώσει όλη τη μπάζα που κέρδισε σε αυτό το γύρο σε έναν από τους αντιπάλους. Η πιο συνηθισμένη τακτική είναι να δίνεται η μπάζα του δράκου στον παίκτη που αυτός που έριξε το δράκο νομίζει ότι θα βγει τελευταίος. Είναι δυνατόν ο παίκτης που έριξε το δράκο να ρίξει και βόμβα αμέσως μετά, ώστε να κερδίσει και το δράκο, μιας και την μπάζα κερδίζει η βόμβα και όχι ο δράκος.

Ένας ειδικός συνδυασμός που δεν ακολουθεί τα πρότυπα είναι οι Βόμβες. Οι βόμβες είναι ακολουθίες φύλλων που νικάνε οποιοδήποτε συνδυασμό και μπορούν να χτυπηθούν μόνο από μεγαλύτερες βόμβες. Υπάρχουν δύο είδη βόμβας:
• Το Καρέ, που αποτελείται από 4 ίδια φύλλα πχ. 4444.
• Η Κέντα Χρώμα, που αποτελείται από μία κέντα τουλάχιστον 5 φύλλων της ίδιας φυλής, πχ. 23456 ή 910JQKA.

Η δύναμη της βόμβας καθορίζεται πρώτα από τον αριθμό των φύλλων, και μετά από την αξία των φύλλων. Οπότε μία ακολουθία από βόμβες η οποία χτυπάει η κάθε μία την προηγούμενη είναι η εξής: 2222 < 8888 < AAAA < 23456